Bayrampaşa Belediyesi nezdinde;

 

 1. Hukuk danışmanlığı,
 2. Hukuk İşleri Müdürlüğünün reorganizasyonu, müdürlük işleyişinde riyaset ile müdürlük arasında çözüm odaklı regülasyon işlevi,
 3. Kurum içi uygulamaların hukuki açıdan analiz edilerek sorunların tespiti ve çözümlenmesi,
 4. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının hukuki alt yapısının hazırlanması,
 5. Kamu İhale Mevzuatı,
 6. Devlet Memurları Yargılamaları,
 7. Belediye iktisadi teşebbüslerinin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve müşavirliği,

 

Şile Belediyesi nezdinde;

 

 1. Hukuk danışmanlığı,
 2. Belediye Hukuk işleri müdürlüğünün işlev ve fonksiyonlarının bir bütün olarak üstlenilmesi,
 3. Kurum içi uygulamaların hukuki açıdan analiz edilerek sorunların tespiti ve çözümlenmesi,
 4. Aktif dava takibi ve dava vekilliği,
 5. Kamu İhale Mevzuatı,
 6. Devlet Memurları Yargılamaları,
 7. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve müşavirliği,

 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde;

 

 1. Hukuk danışmanlığı,
 2. Hukuk işleri müdürlüğü hukuk hizmetlerinin üstlenilmesi,
 3. Kurum içi uygulamaların hukuki açıdan analiz edilerek sorunların tespiti ve çözümlenmesi,
 4. Kuruma karşı veya kurum tarafından açılan davaların aktif şekilde takibi,
 5. Hukuki risk analizi ve raporlamalarının yapılması, hukuki eylem planlarının hazırlanması, hedef ve yön tayini,
 6. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve müşavirliği,